loading

گرین وال ( دیوار سبز )

گلپیرا سبز

Welcome To golpirasabz

مجری تخصصی بام سبز _ دیوار سبز _ محوزه _ سازه های چوبی

green wall

_
12

green wall

_
PowerPoint Presentation

green wall

_
PowerPoint Presentation

green wall

_
PowerPoint Presentation

عرضه کننده انواع دیوار سبز های مصنوعی

گلپیرا سبز

_

در مرحله نخست ، کارشناس از محل پروژه به صورت رایگان بازدید انجام می دهد و پس از ارائه توضیحات لازم درباره شیوه های اجرایی ، با توجه به شرایط محیط ، یکی از دو روش اجرای دیوار سبز ( مدولا یا کابلی ) را به کار فرما پیشنهاد می کند . با توجه به ابعاد کار و پس از طراحی های مورد نظر ، پیش فاکتور به همراه طرح کاشت در اختیار کارفرما قرار می گیرد .

 • دیوار سبز مصنوعی
 • دیوار سبز طبیعی
 • آبیاری قطره ای
 • سیستم نور پردازی
 • دیوار سبز نمدی
 • دیوار سبز کابلی
 • دیوار سبز پرتابل مدولار
 • دیوار سبز هیدروپونیک
 • باکس های دیوار سبز
 • نمد های دیوار سبز
 • گل های دیوار سبز بیرونی
 • گل های دیوار سبز داخلی

دیوار سبز ( گرین وال )

_

از انواع دیوار سبز مورد استفاده شرکت گلپیرا سبز می توان به سه مدل کابلی ، مدولار (فلاورباکس های دیواری ) و مدولار (حجمی ) اشاره کرد که جزئیات وخصوصیات هر تیپ در ادامه آورده شده است . سیستم دیوار سبز کابلی شامل کابل های روکش دار با ضریب حرارتی پائین ، اتصال مهار کننده و یا اسکوپ استیل ، تجهیزات مکملی مانند فلاورباکس در ابعاد مختلف است و از انواع پوشش های گیاهی رونده با رشد سریع و یا کند می توان در این سیستم استفاده نمود . در سیستم کابلی دیوار سبز ، گیاهان رونده پس از کاشته شدن درون باکس های مخصوص ، بر روی شبکه کابل کشی شده بر روی دیوار رشد کرده و به مرور زمان سطح دیوار را ه صورت کامل پوشش می دهند. سیستم مدولار دیوار سبز ، از پانل های پیش ساخته و به صورت مدولار تشکیل شده است . پانل ها بر روی شاسی کشی این که روی دیوار اجرا شده نصب شده و گیاه داخل هر یک از پانل های کاشته می شود. در این تیپ یوار سبز ، انتخاب گونه های گیاهی ، از نظر سرعت رشد و دوام دارای اهمیت بساری می باشد . چرا که در صورت انتخاب گیاه نا مناسب به لحاظ رشد و تراکم ، اجرای دیوار سبز و زیر سازی ها بیهوده خواهد بود. این نوع از دیوار سبز شامل فلاورباکس هایی می یاشد که با روی هم قرارگیری آن ها یک دیوار سبز حجمی مدولار شکل می گیرد . می توان از این دیوارها ، در لبه های جان پناه ، یا فضاهایی که دید مناسبی به اطراف ندارند ، استفاده نمود.

_

گلپیرا سبز : مجری تخصصی دیوار سبز

دیوار سبز مصنوعی _ طبیعی

سیستم دیوار سبز کابلی شامل کابل های روکش دار با ضریب حرارتی پائین ، اتصالات مهارکننده و یا اسکوپ استیل ، تجهیزات مکملی مانند فلاور باکس در ابعاد مختلف است و از انواع پوشش های گیاهی رونده با رشد و یا کند می توان در این سیستم استفاده نمود. در سیستم کابلی دیوار سبز ، گیاهان رونده پس از کاشته شدن درون باکس های مخصوص ، بر روی شبکه کابل کشی شده بر روی دیوار رشد کرده و به مرور زمان سطح دیوار را به صورت کامل پوشش می دهد. سیستم مدولار دیوار سبز : از پانل های پیش ساخته و به صورت مدولار تشکیل شده است. پانل ها بر روی شاسی کشی که روی دیوار اجرا شده نصب شده و گیاه داخل هر یک از پانل ها کاشته می شود. در این تیپ دیوار سبز ، انتخاب گونه های گیاهی ، از نظر سرعت رشد و دوام دارای اهمیت بسیاری می باشد. پرا که در صورت انتخاب گیاه نا مناسب به لحاظ رشد و تراکم ، اجرای دیوار سبز و زیر سازی بیهوده خواهد بود. دیوارهای سبز مدولار جعبه ای: سبک جدیدی از دیوار سبز است.

green wall

green wall 

_

گلپیرا سبز : مجری تخصصی انواع دیوار سبز به صورت مصنوعی _ طبیعی در سایز های متفاوت با روش به روز شده در فضای سبز بیرونی و داخلی. عرضه کننده انواع دیوار سبز مصنوعی با زیر سازی شبکه ای و تاتامی در سطح گسترده _ عرضه کننده انواع باکس های دیوار سبز

قیمت دیوار سبز

_

قیمت دیوار سبز و هزینه اجرای آن متغییر بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد. عواملی همچون نوع گیاه به کار رفته در دیوار سبز، سایز پنل گیاهی، قالب های به کار رفته نوع خاک مصرفی ، طبیعی یا مصنوعی بودن گیاه ، پوشش کامل یا نیمه گیاهی و در نهایت مدل سیستم آب رسانی دیوار سبز بر قیمت دیوار سبز و هزینه نصب و راه اندازی آن تاثیر دارد.

یکی از بزرگترین مشکلات کشاورزی، آب رسانی و آبیاری بهینه و مناسب محصولات زراعی است. بیشتر محققان با استفاده از سیستمهای یکپارچه حسگری به دنبال پیاده سازی سیستمهای هوشمند و قدرتمندی هستند که بتوانند به کارگیری عامل انسانی را به حداقل برسانند و به دنبال آن، خطاها نیز کاهش یابد. سیستمهای یکپارچه حسگری هوشمند جهت بالابردن دقت در زمینه (. آبیاری Blackmore., 1994 ) کشاورزی معرفی شد که در آن خاک و محیط کشاورزی محصولات، از لحاظ کیفی کنترل شود مکانیزه و کشاورزی هوشمند امکان بهبودی مدیریت کشاورزی را با استفاده از مدیریت دادههای فراهم میسازد.

دیوارسبز

سیستم آبیاری قطره ای در سیستم دیوار سبز

_

و در نهایت این که میتوان با پیاده سازی چنین سیستمی و استفاده صحیح از اطلاعات این سیستم از مصرف بی رویه آب تا حد زیادی جلوگیری کرد. ). در هر روش آبیاری چه نوین و چه سنتی زمان آبیاری مزارع از اهمیت ویژهای برخوردار است.هر ساله به دلیل کم آبی با آبیاری زیاد که هر دو ناشی از غفلت کشاورزان و نا آگاهی آنها از میزان رطوبت مورد نیاز برای رشد گیاه است بسیاری از محصولات از بین میروند و دلیل عمده این مشکل کاهش رطوبت خاک و نرسیدن آب به موقع محصول است

مجری تخصصی انواع دیوار سبز

 گلپیرا سبز 

دیوارسبز

 golpirasabz

_

ا اعمال روشهای جدید در گلخانه میتوان سالانه از هدر رفتن مقادیر زیادی آب جلوگیری نمود. با این 1391(علیزاده و پاشایی، روش می توان مدیریت بهتر و دقیق تری برای آبیاری گلخانه ارائه کرد. میزان کیفیت محصول بالا رفته و کارایی مصرف آب افزایش ، مییابد، مصرف آب کاهش یافته و از صدمه رسیدن به محیط کشت و افزایش امراض و آفات جلوگیری میکند(دوستی و بشارت ). سنسورهای هوشمند رطوبت خاک در دهههای اخیر، به جهت روشی سریع در تعیین رطوبت خاک، برای زمان بندی آبیاری 1331 بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. سنسورهای هوشمند رطوبت خاک در کاربردهایی نظیر کشاورزی دقیق، نظارت داشتن روی محیط آب خاک، تحقیقات تولید گیاه، بوجه بندی کردن منابع آبی و زمان بندی کردن آبیاری استفاده میشوند

گلپیرا سبز

_

با اندازه گرفتن مقدار رطوبت خاک، آبیاران میتوانند تصمیم بگیرند که در چه زمانی، چه مقدار آب را برای رسیدن به بیشترین حد تولید گیاه و کمترین حد میزان .(Hanson (مصرف آب به کار ببرند سنسورهای هوشمند رطوبت خاک اندازه گیری لحظهای و پیوستهای از رطوبت et al., 2000 خاک را انجام میدهند و به همین جهت در سیستم آبیاری هوشمند استفاده میشوند مطالعات زیادی در این زمینه عملکرد سنسورهای (Leib مختلف انجام شده است سنسور در یک خاک لوم شنی در مرکز تحقیقات گوجه فرنگی کانادا 9. تحقیقی روی et al., 2003) انجام دادند و دادههای بدست آمده از این سنسورها را با روش وزنی مقایسه کردند. نتایج این تحقیق نشان داد بین سنسورها از نظر Chow (دقت اختلاف معنی داری وجود دارد ). سنسورهای هوشمند رطوبت خاک، مقدار رطوبت خاک را به صورت et al., 2009 سنسور 3 لحظهای و با سرعت بالا اندازه گیری میکنند در این تحقیق به منظور افزایش کارایی مصرف آب در مزرعه، عملکرد هوشمند رطوبت خاک شامل سنسورهای , Watermark 200ss-v سانتی 01 و 31 در عمق ICS 9001 و Watermark 200ss متر مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد تمامی سنسورها هوشمند تخمیین مناسبی از رطوبت خاک دارند

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است