20
سپتامبر

نکاتی قبل از اجرای روف گاردن

قبل از اجرای روف گاردن به چند نکته اساسی توجه کنید:

 

عدم دقت در زیرسازی باعث نشست ساختمان و استفاده از متریال ارزان و نامناسب افراد کم تجربه، باعث ایجاد خسارت های زیادی به ساختمان می شود.

نکته مهم در روف گاردن یا باغ بام، انتخاب گل و گیاه متناسب با شرایط آب و هوایی و جغرافیایی است.

و هم چنین باید به عایق کاری مناسب بام و استفاده از متریال مناسب، طراحی درست و اصولی لنداسکیپ و شرایط مکانی پروژه (پرنور، کم نور) توجه کرد.

گیاهان مورد استفاده در بام های سبز بطورکلی سه عامل مکانی، اجتماعی، اقتصادی و گونه های مناسب برای انتخاب، در آن دخیل هستند.

لازم است گیاهان مناسب هر اقلیمی انتخاب شود. مثل گونه هایی که نیاز آب پایین دارند، با توجه به شرایط اقلیمی کشور که بیش از 2/3 در ساخت کشور در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد.

مسئله خشک سالی سالهاست که گریبان گیر تقریبا تمام نقاط کشور شده است، که مقاومت در برابر خشکی، یک فاکتور اصلی در انتخاب گیاه است به علاوه نیاز پائین گیاه، هزینه های نگهداری را کاهش می دهد و در مصرف آب صرفه جویی می کند.

گونه های گیاهی با طول عمر دراز:

هزینه نگهداری، رابطه مستقیم با طول عمر گیاه دارد و گیاهان با طول عمر کم، هزینه نگهداری و تعویض پوشش گیاهی را افزایش می دهند، به همین سبب انتخاب گونه های گران تر با طول عمر بالاتر، نسبت به گیاهان ارزان با طول عمر کم، ارجحیت دارند.

گیاهان با توقع پایین: هر چه گیاه کم توقع تر باشد و با اقلیم منطقه سازگارتر باشد، بازدهی بام سبز افزایش می یابد.

به همین دلیل انتخاب گونه های بومی منطقه به دلیل سازگاری بالا با محیط و نیاز کم به نگهداری و آبیاری و کوددهی و هرس، در اولویت قرار دارند.