• تلفن تماس: 3264-338-0915 __ 6432-207-0911
 • Email us: golpirasabz@gmail.com
 • Working Hours: 09:00-17:00

تماس با ما

 • مدیر عامل گلپیرا سبز: مهندس هادی نور بخش بیدختی

  مدیر بخش بام سبز ، دیوار سبز و سازه:مهندس محسن هاشمی

 • مدیر بخش طراحی: مهندس محمد رضا شهبازی
 • مدیر پروژه _ اجرا : مهندس حسین رمضانی
 • کارشناس بخش کشاورزی: مهندس حسین اصغری
 • مدیربخش تبلیغات: مهندس مرتضی خاورفر
 • مدیر بخش حسابداری: یکتا صباغیان

  :telegram
  https://tlgrm.in//golpirasbzz
  :instagram
  https://www.instagram.com/golpirasabz
  :gmail
  info@golpirasabz.ir
  sale@golpirasabz.ir
  ساعات کاری:
  شنبه تا چهارشنبه: 9:۰۰ تا 17:۰۰
  پنجشنبه: 9:۰۰ تا 15:۰۰
  موبایل:  6432-207-0911

 • موبایل:  3264-338-0915
  آدرس دفتر مرکزی و نمایشگاه: مشهد _  بلوار شهید صادقی _ شهید صادقی 19_ شماره 154
 • آدرس دفتر مازندران: ساری _ بلوار دانشجو _ روبروی حوزه هنری استان مازندران _ ساختمان 87 _ طبقه اول _ واحد 2
 • آدرس دفتر خراسان جنوبی: بیرجند _ اول خیابان معلم _ مجتمع تجاری سپهر _  واحد 2
 •                                       

ارسال به ایمیل

CONTACT INFO

100 Mainstreet Center, Sydney
Phone:0911_207_6432
3264_338_Phone:0915
FAX:42049337_011
Opensaturday – thursday 09:00 – 17:00