• تلفن تماس:  0915338326409112076432
  • Email us: golpirasabz@gmail.com
  • Working Hours: 09:00-17:00

طراحی و اجرای دیوار سبز

جهت اجرای دیوار سبز:

در مرحله نخست ، کارشناس از محل پروژه به صورت رایگان بازدید انجام می دهد.

و پس از ارائه توضیحات لازم درباره شیوه های اجرایی ، با توجه به شرایط محیطی ، یکی از دو روش اجرای دیوار سبز ( مدولار ، کابلی ) را به کارفرما پیشنهاد می کند. با توجه به ابعاد کار و پس از طراحی های مورد نیاز ، پیش فاکتوری به همراه طرح کاشت در اختیار کارفرما قرار میگیرد . از انواع دیوار سبز مورد استفاده شرکت گلپیرا سبز به مدل کابلی ، مدولار و مدولار حجمی می توان اشاره کرد.